SZWAJCARIA
Flaga

Nazwa kraju- Szwajcaria
Nazwa stolicy kraju – Berno
Kontynent – Europa
Ludność - 7 581 520

Powierzchnia:

 Powierzchnia stolicy kraju: 5959 km²
Liczba mieszkańców stolicy kraju: 947 100
Gęstość zaludnienia stolicy kraju: 158 osób/km²
Głowa państwa - Prezydent - Hans-Rudolf Merz

Mapa
Osoby urodzone w Szwajcari:

Wszystkie materiały użyte w pracy zostały
wykorzystane w celach edukacyjnych

Jessica Andrzejak

 

Valid XHTML 1.0 Transitional